E-poslovanje

  Izvajamo projekt “Razvoj spletne strani in trgovine ter nadgradnja e-poslovanja v podjetju Ariessa d.o.o.”. Operacija E-poslovanje Ariessa zajema naslednje ukrepe:

  • Elektronska izmenjava med partnerji 
  • Spletne strani za tuje trge 
  • Spletne trgovine
  • Produktno-prodajni video 
  • Krepitev kompetenc – usposabljanje 

  Z operacijo E-poslovanje želimo vzpostaviti elektronsko poslovanje, s katerim bomo še bolj konkurenčni v poslovanju zlasti na tujem trgu in s tem povečati tržni delež na tujem trgu.

  Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 70 %.

  Izvedba usposabljanja

  Dne 17. in 31. 5. 2021 je podjetje Kadring d.o.o. v sklopu ukrepa št. 5 izvedlo usposabljanje z naslednjo vsebino:

  predstavitev primerov dobrih praks pri uvedbi in implementaciji »Industrije 4.0 (področje, ki se nanaša na poslovanje s tujimi partnerji)« v tujih in slovenskih podjetjih, s poudarkom na panožni ravni. Predstavili so nam prednosti industrije 4.0, kako so se izbrana podjetja soočila z izzivi in kako so v svoj sistem vpeljala potrebne prilagoditve, ki so izboljšale poslovanje podjetja. Prav tako so predstavili primeri digitalnih iniciativ na področju velikih podatkov (big data) in poslovne analitike ter uvedbo HRM 4.0 v skupini Impol (digitalizacija na kadrovskem področju, novi pristopi k spremljanju razvoja kompetenc in doseganja ciljev, avtomatiziranje administrativnega dela kadrovske funkcije) .

  Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.