JAMSTVO

  Proizvodi imaju jamstvo ako je navedeno na jamstvenom listu ili računu. Jamstvo vrijedi u skladu s uputama na jamstvenom listu i po podnošenju računa. Jamstveni rokovi navedeni su na jamstvenim karticama ili na računu.

  Informacije o jamstvu nalaze se i na stranici s predstavljanjem proizvoda. Ako nema jamstvenih podataka, proizvod nema jamstvo ili ti podaci trenutno nisu poznati. U potonjem slučaju kupac se može obratiti davatelju usluga koji će mu pružiti ažurne podatke.

  Žalbe i sporovi

  Pružatelj usluga pridržava se važećih zakona o zaštiti potrošača. Pružatelj usluga uložit će sve napore kako bi ispunio svoju dužnost uspostaviti učinkovit sustav za rješavanje pritužbi u slučaju problema ili sporova. Žalba se podnosi putem e-mail adrese info@ariessa.com ili putem telefona na broj 0303 6205800. Postupak rješavanja prigovora je povjerljiv. Davatelj je svjestan da je bitna značajka potrošačkog spora, barem što se tiče sudskog rješavanja, njegov nesrazmjer između ekonomske vrijednosti potraživanja i troškova nastalih u rješavanju samog spora. To je ujedno i glavna prepreka da potrošač ne pokrene spor na sudu. Stoga davatelj nastoji najbolje što može riješiti sporove mirnim putem.

  Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova

  U skladu sa pravnim normama, davatelj ne priznaje nijednog pružatelja usluga vansudskog rješavanja potrošačkih sporova nadležnim za rješavanje potrošačkih sporova koje bi potrošač mogao pokrenuti u skladu sa Zakonom o izvanparničnom rješavanju potrošačkih sporova. .

  Davatelj na svojoj web stranici objavljuje elektroničku vezu do internetske platforme za rješavanje potrošačkih sporova (SRPS). Platforma je dostupna potrošačima ovdje.

  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

  Ta uredba proizlazi iz Zakona o izvanparničnom rješavanju potrošačkih sporova, Uredbe (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o mrežnom rješavanju potrošačkih sporova i izmjenama Uredbe (EZ) br. 2016/2004 i Direktivom 2009/22/EZ.