Nagradne igre

SVRHA I PRAVILA NAGRADNIH IGARA

 1. Svrha nagradne igre je promocija ponuda u internet trgovini ariessa.si, provedba marketinške komunikacije unutar internetskih trgovina te promocija drugih brendova i usluga organizatora.
 2. Organizator nagradne igre je tvrtka ARIESSA DOO, Ljubljanska cesta 6, 3000 Celje . (u daljnjem tekstu organizator nagradne igre).
 3. Unagradnoj igri može sudjelovati svaki stanovnik Republike Slovenije koji se pridržava pravila svake nagradne igre na društvenim mrežama Facebook i Instagram . Nagradna igra se odvija na području Republike Slovenije.
 4. Jedna osoba može sudjelovati u nagradnoj igri sa samo jednim profilom na određenoj društvenoj mreži . Ukoliko postoji sumnja da je ista osoba sudjelovala u nagradnoj igri koristeći različite profile, priređivač ju ima pravo odmah isključiti iz nagradne igre.
 5. Dobitnik glavne nagrade određuje se ždrijebom. Svi sudionici koji su sudjelovali u nagradnoj igri u najavljenom trajanju nagradne igre imaju pravo na nagradu na način da su ispunili pravila koja je odredio organizator. Izvlačenje se provodi računalnim programom koji odabire slučajne sudionike u nagradnoj igri. Izvlačenje nije javno i odvija se u prostorijama organizatora nagradne igre. Zapisnik o nagradnoj igri vodi organizator nagradne igre. Rezultati nagradne igre su konačni i na njih se ne može žaliti. Popis dobitnika objavljen je na društvenoj mreži na kojoj se održala nagradna igra.

6 . Svi dobitnici izričito dopuštaju objavu svog imena i prezimena odn. e-mail adresu (bez navođenja domene e-mail adrese) na web stranici nagradne igre te u e-mailovima priređivača i suorganizatora, koji će biti namijenjeni informiranju sudionika o rezultatima nagradne igre , za koje organizator i suorganizator neće zahtijevati plaćanje.

Organizator ima pravo zahtijevati da dobitnik dokaže svoj identitet relevantnom ispravom u određenom roku u sjedištu tvrtke organizatora. Ako dobitnik to odbije, gubi pravo na nagradu, a takva nagrada se ne dodjeljuje.

7 . Nagrada nije prenosiva, nije isplativa u gotovini i nije zamjenjiva za drugu nagradu.

8 . Nagradna igra traje od objave posebne ponude do isteka roka kada akcijska ponuda ističe i nagradna igra prestaje.

9 . Organizator nagradne igre nije materijalno, moralno ili kazneno odgovoran za bilo kakve posljedice proizašle iz nagrade ili korištenja nagrade.

1 0 . Sve osobne podatke sudionika štiti organizator nagradne igre sukladno 45a. Članci Zakona o zaštiti osobnih podataka (Uradni list RS, br. 86/04 i 113/05).

 1. Organizator zadržava pravo ne dodijeliti nagradu ako: – postoji opravdana sumnja u identitet podataka sudionika ili – ako se utvrdi da dobitnik ne ispunjava sve uvjete navedene u ovim pravilima ili da je sudjelovao u nagradnoj igri suprotno pravilima i uvjetima nagradne igre odn da je izvučena suprotno ovim pravilima ili – čak i nakon obavještavanja dobitnika, ne odgovaraju na primitak nagrade ili ne odgovaraju u roku određenom za nagradnu igru, prema uputama priređivača nagrade igra. U slučaju povlačenja prvog dobitnika, organizator se oslobađa svih obveza u odnosu na dobitnika. U slučaju da priređivač opravdano ne dodijeli nagradu iz navedenih razloga, stječe pravo raspolaganja nagradom u bilo koju drugu svrhu.
 2. Sudionici u nagradnoj igri upoznati su s mogućnošću osvajanja nagrade koja može biti podložna oporezivanju prema Zakonu o porezu na dohodak.Shodno tome, dobitnici su suglasni da, sukladno st. Članak 35. ZDavP-2 isplatitelju nagrade (organizatoru nagradne igre).
 1. Dobitnici će dostaviti sljedeće podatke: ime i prezime, adresu prebivališta, porezni broj, poreznu ispostavu, najkasnije 5 dana od primitka obavijesti o nagradi.
 2. Ukoliko dobitnik ne dostavi ove podatke organizatoru u traženom roku, nema pravo zahtijevati dostavu nagrade od organizatora. U tim slučajevima organizator je oslobođen svih obveza koje proizlaze iz ovih pravila prema pobjedniku.
 3. Organizator će za dodijeljene nagrade obračunati i uplatiti akontaciju poreza na dohodak sukladno članku 108. Zdoh-2.
 1. Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionik nagradne igre omogućuje organizatoru prikupljanje, obradu i pohranu dostavljenih osobnih podataka, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-1, Ur. I. RS, br. 86/2004, 67/2007 UPB1) .

Administrator će podatke dobivene od sudionika nagradne igre koristiti isključivo u sljedeće svrhe:

 1. izvođenje nagradne igre;
 2. komunikacija u vezi provedbe nagradne igre sa sudionicima e-mailom;
 3. objava dobitnika na web stranici nagradne igre i u e-mailovima, koji će biti poslani u svrhu informiranja svih sudionika nagradne igre;
 4. statističke i tržišne analize; segmentacija korisnika;
 5. slanje e-vijesti putem e-maila
 6. slati e-mailove s ponudama, informacijama o novostima, promocijama i pogodnostima,
 1. Voditeljobrade će dobivene podatke štititi sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka i u skladu sa svojim internim aktima donesenim na temelju Zakona. Dobiveni podaci se pohranjuju:
 1. e-mail adresa: trajno ili dok je njezin nositelj ne opozove;
 2. ime i prezime: trajno zbog potrebe personaliziranog slanja e-mailova nakon završetka nagradne igre;
 3. adresa, porezni broj i porezna podružnica: 5 godina od dodjele nagrade ili koliko je potrebno prema poreznom zakonodavstvu.
 1. Organizator i osobe koje sudjeluju u provedbi nagradne igre ne snose odgovornost za štetu nastalu iz nagrada. U slučaju okolnosti na koje organizator ne može utjecati (viša sila), organizator može otkazati nagradnu igru. O tome mora obavijestiti sudionike putem web stranice nagradne igre, ako je potrebno, kao i na druge načine. U tom slučaju sudionici ne odgovaraju za nastalu štetu. Odluka priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru ​​ili primjenu pravila je konačna i odnosi se na sve sudionike.

 1. Tumačenje pojedinih članaka ovih Pravila isključiva je odgovornost organizatora. Eventualne greške u provedbi igre organizator će otklanjati pravodobno i u skladu s dobrom poslovnom praksom.

Pravila i opći uvjeti korištenja na ariessa.si web stranice su javno dostupni i objavljeni na web stranici ariessa.si . Za dodatne informacije zainteresirana osoba može pisati na podpora@ariessa.com