Uvjeti poslovanja

  U vezi s posjećenom internetskom trgovinom https://ariessa.si/ i kupnjom proizvoda na njoj, vrijede sljedeći opći uvjeti poslovanja:

  Pružatelj ili prodavač internetske trgovine

  ARIESSA, trgovina i usluge, d.o.o.

  Ljubljanska cesta 6

  3000 Celje
  Matična številka: 1828789000
  Davčna številka: SI 85257397

  Email:

  ARIESSA, trgovina i usluge, d.o.o. osnovano je kao društvo s ograničenom odgovornošću i upisano u sudski registar rješenjem Okružnog suda u Celju – Srg 621/2003 od 22. svibnja 2003. Društvo je uplatilo temeljni kapital u iznosu od 8.763,00 EUR. Društvo je obveznik plaćanja poreza na dodanu vrijednost (PDV).

  OPĆI UVJETI

  • ARIESSA, trgovina i usluge, d.o.o. (u daljnjem tekstu: tvrtka): je razvijatelj i pružatelj vlastite internetske trgovine – https://ariessa.si/ (u daljnjem tekstu: internetska trgovina) i prodavatelj proizvoda na njoj.
  • Opći uvjeti poslovanja internetske trgovine https://ariessa.si (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti poslovanja): ovim Općim uvjetima tvrtka regulira sklapanje ugovora na daljinu s potrošačima putem World Wide Weba, u skladu sa Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o elektroničkom poslovanju i Zakon o elektroničkim komunikacijama, Zakon o zaštiti potrošača od nepoštene poslovne prakse te drugi zakoni i propisi predstavljaju uslugu informacijskog društva i zahtijevaju da tvrtka potrošaču pruži ovdje navedene informacije . Najnovija verzija ovih Općih uvjeta poslovanja trajno je objavljena na poveznici: https://ariessa.si/pogoji-poslovanja/,
  • posjetitelj internetske trgovine (u daljnjem tekstu: korisnik ili posjetitelj): je osoba koja je posjetila ili se kretala kroz internetsku trgovinu i njene podstranice,
  • kupnja: sklapanje ugovora na daljinu za kupnju odabranih proizvoda postavljanjem internetske narudžbe, po objavljenoj cijeni i u skladu s odredbama i uvjetima Općih uvjeta koji su na snazi u trenutku podnošenja narudžbe,
  • potrošač: prema Zakonu o zaštiti potrošača, potrošač je fizička osoba koja stječe ili koristi dobra i usluge u svrhe izvan svoje profesionalne ili stečene djelatnosti,
  • kupac: je korisnik koji je uspješno izvršio kupnju u internetskoj trgovini. Ako kupac ne zadovoljava definiciju potrošača (npr. Kupovinu u internetskoj trgovini vrši pravna osoba), tvrtka nije dužna tom kupcu pružiti jamstva koja se potrošačima daju u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača . U takvim slučajevima tvrtka zadržava pravo obavijestiti kupca koji nije potrošač nakon kupnje koji se dijelovi ovih Općih uvjeta primjenjuju ili reguliraju njihov odnos.
  • Registrirani korisnik: je posjetitelj koji je unosom traženih podataka i klikom na gumb “Prijava” i podnošenjem privole na odredbe ovih Općih uvjeta registrirao svoj korisnički račun u skladu s odjeljkom “Registracija korisničkog računa” ovih Općih uvjeta poslovanja.

  Ovi Opći uvjeti poslovanja predstavljaju ugovor između tvrtke i kupca, koji kupac zaključuje s tvrtkom u vezi s odabranim proizvodima na podstranici svoje košarice u trenutku kada klikne na gumb “Naruči”.

  Molimo kupce da pažljivo pročitaju ovdje navedene odredbe prije bilo kakve kupnje u internetskoj trgovini.

  Kupac je uvijek vezan samo najnovijom verzijom ovih Općih uvjeta poslovanja, koja vrijedi u trenutku kupnje i kao takva je uvijek bila dostupna na https://ariessa.si/pogoji-poslovanja/. Već izvršene kupnje uvijek će se procjenjivati ​​u skladu s Općim uvjetima koji su na snazi ​​u vrijeme svake kupnje.

  U slučaju sukoba između odredbi ovih Općih uvjeta poslovanja i drugih mogućih pravila društva, primjenjuju se odredbe koje su specifičnije ovisno o predmetu regulacije.

  U mjeri u kojoj nadležni sud ili drugo nadležno tijelo odluči da je bilo koja odredba ovih Općih uvjeta ništavna ili na drugi način neprovediva, preostale odredbe ovih Općih uvjeta ostaju na snazi ​​koliko je to moguće.

  Ništa u ovim Općim uvjetima ne stvara odnos zastupanja ili partnerstva između tvrtke i korisnika ili kupca.

  Sadržaji internetske trgovine dostupni su potrošačima na slovenskom, hrvatskom i engleskom jeziku, a tvrtka također posluje na ova tri jezika, pri čemu se ugovor s tvrtkom ne može zaključiti na drugom jeziku.

  Ovi Opći uvjeti poslovanja ne uređuju zaštitu osobnih podataka i upotrebu kolačića u vezi s internetskom trgovinom, te ne nude informacije prema članku 13. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), ali je to područje definirano u Općim odredbama Podaci o zaštiti osobnih podataka. Objavljeni su na poveznici :.

  Nakon implementacije dodatnih usluga i tehnologija, nakon pojave novih okolnosti i u svim mogućim drugim slučajevima koji tome pridonose, tvrtka zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta poslovanja. Ako se promijene ovi Opći uvjeti poslovanja, tvrtka će učiniti sve što je u njenoj moći da obavijesti korisnike ili kupce uobičajenim elektroničkim komunikacijskim kanalima (npr. E-pošta poslana na e-mail adresu korisnika ili kupca), ili putem obavijesti , koji će biti objavljen na internetskoj trgovini.

  Objava gore navedene obavijesti i činjenica da je kupac kliknuo na gumb “Predaj narudžbu” i postavio novu narudžbu nakon izmjene ovih Općih uvjeta, predstavljaju pristanak kupca na relevantnu promjenu ovih Općih uvjeta .

  Ako se kupac ne slaže s promjenom ovih Općih uvjeta, dužan je obavijestiti tvrtku najkasnije prije postavljanja nove narudžbe prema izmijenjenim Općim uvjetima, čime tvrtka ima pravo odbiti poslovanje s takvim Općim uvjetima kupca ili odustati od ugovora, koji je prethodno usklađen s kupcem.

  Na podstranici https://ariessa.si/pogoji-poslovanja/ internetske trgovine uvijek će biti objavljeni samo oni Opći uvjeti poslovanja koji su na snazi u to vrijeme.

  “Obvezne informacije koje tvrtka daje potrošačima prije kupnje proizvoda na daljinu” obuhvaćene ovim Općim uvjetima sastavni su dio ugovora između tvrtke i kupca, koji se kao takav može naknadno promijeniti (tj. Nakon kupnje) samo uz izričit pristanak obje strane.

  Registracija korisničkog računa i odgovornost registriranog korisnika

  Mrežnu trgovinu možete kupiti kao posjetitelj ili registrirani korisnik. Posjetitelj može registrirati novi korisnički račun unosom svog imena, prezimena, e-mail adrese, adrese fizičke dostave, telefonskog broja za isporuku i lozinke za pristup računu na odgovarajućoj podstranici, te kliknite gumb “Registriraj se”.

  Ako korisnik želi kasnije promijeniti svoje podatke, to može učiniti kontaktiranjem tvrtke u tom smislu putem e-mail adrese shop@ariessa.com.

  Korisnik jamči tvrtki da su svi podaci koje je dao u vezi s registracijom svog korisničkog računa točni, istiniti i točni te da neće koristiti internetsku trgovinu u suprotnosti s ovim Općim uvjetima. Tvrtka ne snosi odgovornost u vezi sa zlouporabom osobnih podataka, u mjeri u kojoj su to isključivo rezultat greške ili nedostatka sigurnosti korisnika.

  Ako posjetitelj prilikom registracije korisničkog računa tvrtki pruži netočne, neistinite i netočne podatke ili ako tvrtka ima opravdane razloge vjerovati da su podaci netočni, netočni, netočni, tvrtka ima pravo ukinuti sve registrirane korisničke račune takvog posjetitelja.

  Svaki je korisnik isključivo odgovoran za sve aktivnosti na svom korisničkom računu iu vezi s njim, te je dužan zaštititi svoje korisničko ime i lozinku od neovlaštene uporabe. U slučaju neopravdanog korištenja korisničkog računa i / ili lozinke, ili zbog sumnje da je netko sa svojim korisničkim računom počinio kazneno djelo, ili na drugi način nanio štetu, registrirani korisnik dužan je o tome odmah obavijestiti tvrtku putem adrese e -pošte shop@ariessa .com.

  Nadležni sud može naložiti tvrtki da zaustavi ili spriječi povredu koju je korisnik počinio u internetskoj trgovini, ili da ukloni ili porekne nezakonit sadržaj u svrhu otkrivanja i sprječavanja kaznenih djela, zaštite privatnosti, zaštite povjerljivih podataka i poslovne tajne . Takav prijedlog također mogu podnijeti sudu u javnom interesu nadležna upravna tijela za nadzor, u skladu sa sektorskim zakonodavstvom, a tvrtka će u svim takvim slučajevima, a ako nije u neskladu s nalogom ili važećim propisima, obavijestiti korisnika putem e-pošte.

  Tvrtka trajno čuva ovu (najnoviju) i prošle verzije ovih Općih uvjeta poslovanja. Svaki kupac može u bilo kojem trenutku zatražiti od tvrtke da mu dostavi one Opće uvjete poslovanja koji su bili na snazi ​​u vrijeme njegove kupnje. Tvrtka mu ih besplatno pruža na trajnom mediju, a relevantni Opći uvjeti predstavljaju važeći ugovor između kupca i tvrtke.

  U gore navedenom slučaju možete se obratiti tvrtki u bilo kojem trenutku slanjem:

  – e-poštom na adresu: shop@ariessa.com

  – ili fizički zahtjev za:

  ARIESSA, trgovina i usluge, d.o.o.
  Ljubljanska cesta 6
  3000 Celje

   

  Odgovornost za rad internetske trgovine

  Tvrtka nastoji osigurati da pristup ili korištenje internetske trgovine putem uobičajenih komunikacijskih sredstava budu dostupni svim korisnicima u kontinuiranom, neprekinutom i sigurnom obliku, ali to mogu ometati mnogi čimbenici na koje tvrtka ne mora utjecati .

  Slijedom toga, tvrtka nije odgovorna prema korisnicima internetske trgovine u vezi sa odgođenim radom internetske trgovine i mogućom nemogućnošću pristupa pridruženom sadržaju i proizvodima ponuđenim u internetskoj trgovini, a u vezi sa preuzetim podacima, fotografijama, video i audio zapisima sadržaj i drugi objavljeni sadržaj. zemljišta putem internetske trgovine.

  U slučaju velikih ozbiljnih prekida u radu internetske trgovine, tvrtka zadržava pravo otkazati sve narudžbe napravljene tijekom djelomičnog ili potpunog neispunjenja internetske trgovine, a u takvim slučajevima tvrtka će uvijek obavijestiti sve korisnike koji su valjano postavili svoje narudžbe u to vrijeme. njih, te se s njima pojedinačno dogovorili o mogućem povratu kupoprodajne cijene ili isporuci proizvoda.

  Tvrtka korisnicima internetske trgovine omogućuje pristup putem komunikacije i besplatno, a korištenje i pristup internetskoj trgovini mogu biti povezani s troškovima koji su izvan utjecaja tvrtke (npr. Troškovi električne energije, naknada za internetsku vezu, naknada za prijenos mobilnih podataka ) operater itd.).

  Nadležni sud može naložiti tvrtki da zaustavi ili spriječi povredu koju je korisnik počinio u internetskoj trgovini, ili da ukloni ili porekne nezakonit sadržaj u svrhu otkrivanja i sprječavanja kaznenih djela, zaštite privatnosti, zaštite povjerljivih podataka i poslovne tajne . Takav prijedlog također mogu podnijeti sudu u javnom interesu nadležna upravna tijela za nadzor, u skladu sa sektorskim zakonodavstvom, a tvrtka će u svim takvim slučajevima, a ako nije u neskladu s nalogom ili važećim propisima, obavijestiti korisnika putem e-pošte.

  Za sigurnost korištenih tehničkih i komunikacijskih sredstava, mreže, korištenog elektroničkog pretinca ili adrese, lozinki i korisničkog računa odgovornost je pojedinačnog korisnika ili kupca.

   

  Korištenje internetske trgovine od strane maloljetnih osoba i osoba s ograničenom ili lišenom poslovnom sposobnošću

   

  Prilikom posjeta, navigacije i kupnje na internetskoj trgovini posjetitelj uvijek jamči tvrtki da ima najmanje 18 godina i da ima odgovarajuću poslovnu sposobnost za sklapanje ugovora.

  Tvrtka ne prihvaća narudžbe od osoba mlađih od 18 godina ili osoba s ograničenom ili lišenom poslovnom sposobnošću. Sve takve osobe moraju napustiti internetsku trgovinu neposredno prije navigacije internetskom trgovinom, potvrde instalacije kolačića, kupnje ili druge interakcije.

  Proces kupnje u internetskoj trgovini stvoren je uzimajući u obzir načelo minimiziranja osobnih podataka. Slijedom toga, tvrtka ne prikuplja godine rođenja korisnika, niti podatke o tome ima li korisnik ili kupac punu poslovnu sposobnost za kupnju u internetskoj trgovini.

  Zbog toga tvrtka svjesno ne nudi proizvode iz ponude internetske trgovine maloljetnim osobama ili osobama s ograničenom ili lišenom poslovnom sposobnošću, te svjesno ne obrađuje nikakve osobne podatke u vezi s njima, te ne nudi besplatan pristup proizvodima koji bi mogli biti štetan za djecu.

  Ako tvrtka naknadno ustanovi da obrađuje osobne podatke maloljetnika ili osobe s ograničenom ili lišenom poslovnom sposobnošću bez pristanka roditelja ili skrbnika, učinit će sve što je potrebno za brisanje svih navedenih osobnih podataka takvih osoba i svih sklopljenih ugovora … rastrgati.

  Ako roditelji ili skrbnici maloljetne osobe ili osobe s ograničenom ili lišenom poslovnom sposobnošću saznaju da njihovo dijete ili štićenik koristi internetsku trgovinu ili otkriju da je takva osoba kupila s tvrtkom unatoč gore navedenoj zabrani korištenja, oni može obavijestiti tvrtku na shop @ ariessa.com, a tvrtka će odustati od ugovora i izbrisati sve osobne podatke takve osobe. U takvim se slučajevima mutatis mutandis primjenjuju poglavlje “Odustanak društva od ugovora” ili poglavlje “Odustanak od ugovora” ovih Općih uvjeta.

  Društvo neće svjesno komunicirati ili oglašavati pojedincima o kojima je sama tvrtka utvrdila da su mlađi od 16 godina ili da su ograničeni ili lišeni poslovne sposobnosti.

  Korisnik kupuje u internetskoj trgovini izvršavanjem sljedećih koraka pomoću sredstava komunikacije:

  navigacija do internetske trgovine putem preglednika koji je korisnik otvorio na svom uređaju;
  tražite i pregledavajte proizvode u ponudi internetske trgovine
  pregled pojedinačnog proizvoda klikom na sliku proizvoda i odabirom količine za kupnju;
  dodavanje odabranog proizvoda u košaricu klikom na gumb “Dodaj u košaricu”;
  klikom na sliku košarice u gornjem desnom kutu i na gumb “Prikaži košaricu” ili “U blagajnu” slijedi prijelaz na pretposljednji ili posljednji korak dovršetka kupnje;
  Prije dovršetka kupnje na podstranici “Kolica” vrši se pregled proizvoda u košarici, njihovih količina, cijena i mogućih popusta. U ovom trenutku također mijenjate količine proizvoda u košarici, pregledavate ukupnu cijenu uključujući PDV i troškove dostave pod stavkom “Iznos”. Klikom na gumb “Nastavi do plaćanja” kupac posjećuje posljednji korak kupnje;
  Kupac pregledava i odabire način plaćanja na podstranici dovršetka kupnje te dodaje promotivne kodove i kupone. Kupac također mora odabrati adresu za dostavu, potrebne podatke o dostavi i način plaćanja. Podstranica dovršetka kupnje predstavlja posljednji korak kupnje i namijenjena je pregledu sastava cijele narudžbe zajedno s iznosom plaćanja kupnje, koji također uključuje troškove dostave. Klikom na gumb “Kupi odmah” kupac šalje svoju narudžbu i putem e-pošte prima potvrdu narudžbe. U slučaju načina plaćanja putem usluge VALÚ Moneta ili PayPal, nakon potvrde prikazuje se stranica sa svim pojedinostima o bankovnom prijenosu. Ako kupac odabere način plaćanja kreditnom karticom, preko HTTPS protokola i SSL certifikata učitava se takozvana HPP stranica (Hosted Payment Page), na koju korisnik unosi podatke o kreditnoj kartici, a iznos plaćanja odmah se tereti za transakciju račun .. Ako dođe do pogreške u transakciji, kupac je obaviješten i preusmjeren na stranicu narudžbe unutar svog računa u internetskoj trgovini, gdje ima mogućnost ponovnog izvršavanja transakcije.
  pisana potvrda narudžbe sadrži sažetak cijele narudžbe zajedno s brojem narudžbe, statusom narudžbe, naznakom naručenih proizvoda, njihovim količinama i cijenama te ukupnom cijenom svih proizvoda, koju snosi kupac i uključuje sve troškove dostave , porezi i sve druge dažbine;
  Nakon potvrde narudžbe, tvrtka može također obavijestiti kupca e-poštom o predviđenom roku isporuke, ako se razlikuje od onog objavljenog na internetskoj trgovini u trenutku kupnje, gdje dva roka mogu biti različita. U ovom slučaju odustaje od ugovora (naloga) bez ikakvih posljedica, a tvrtka mu nadoknađuje izvršenu uplatu (vidi odjeljak “Odustanak od ugovora” ovih Općih uvjeta). U zasebnoj poruci kupac također prima kôd za praćenje narudžbe kada se narudžba pošalje na njegovu adresu.

  Povlačenje tvrtke iz ugovora

  Tvrtka zadržava pravo odustati od zaključenog ugovora u bilo koje razumno vrijeme, unatoč primitku i potvrdi narudžbe, kada:

  – unatoč stalnim naporima tvrtke da osigura da količine ponuđene u objavljenoj ponudi proizvoda na internetskoj trgovini predstavljaju njihovu stvarnu zalihu, naručeni proizvodi iz potvrđene narudžbe više nisu dostupni;

  – očita pogreška ili značajna pogreška otkrivena je u opisu ili cijeni proizvoda;

  – kupac je svjesno dostavio tvrtki netočne ili neistinite podatke, posebno u svrhu zaobilaženja bilo koje dobne granice u vezi s kupnjom proizvoda ili korištenjem internetske trgovine ili u bilo koju drugu svrhu koja je očito zavaravajuća;

  – plaćanje je odbijeno ili se ne može izvršiti, kako je tvrtki naznačilo pružatelj platnih usluga ili dotični način plaćanja;

  – tvrtka primi obavijest od nadležnog javnog tijela ili pružatelja platnih usluga ili načina plaćanja o zlouporabi bankovne kartice, ili o bilo kojoj drugoj zlouporabi ili postojanju kaznenog djela koje nalaže raskid ugovora ili plaćanja;

  – iz dosadašnjih odnosa između tvrtke i kupca može se zaključiti da će kupac zloupotrijebiti pravo na povrat proizvoda koji mu kao potrošaču pripadaju prema Zakonu o zaštiti potrošača;

  – u slučaju kupca koji nije potrošač već pravna osoba, otkriveno je pokretanje ili postojanje stečajnog postupka ili drugog likvidacionog postupka, što bi moglo otežati izvršenje plaćanja;

  pri čemu će se mutatis mutandis primijeniti odredbe “Povrat plaćanja kupcu u slučaju odustajanja od ugovora” ovih Općih uvjeta.

  Prilikom naručivanja veće količine proizvoda ili. prilikom naručivanja proizvoda u vrijednosti većoj od 100,00 EUR tvrtka zadržava pravo odbiti način plaćanja pouzećem i predložiti druge moguće načine plaćanja, čak i ako je kupac već izvršio narudžbu, o čemu će kupac biti uredno obaviješten.

  Prije slanja narudžbe, korisniku je omogućeno putem grafičkog korisničkog sučelja da, s trenutnim učinkom, jednostavno i bez problema:
  pregledava i pregledava proizvode koje je odabrao i dodao u košaricu;
  pregledava i pregledava opis svakog proizvoda, njegovu cijenu i ukupnu cijenu cijele odabrane količine proizvoda;
  mijenja odabranu količinu pojedinog proizvoda i izračunava novu cijenu tako promijenjene količine ili novu ukupnu cijenu narudžbe (unosi novi broj odabrane količine u odgovarajuće polje za unos na podstranici košarice);
  uklanja odabrane proizvode koje ne želi kupiti (unosi smanjeni broj količine u odgovarajuće polje za unos na podstranici košarice) i na taj način automatski smanjuje ukupni iznos narudžbe.

  Prije potvrde narudžbe, korisniku je omogućeno putem grafičkog korisničkog sučelja s trenutnim učinkom, jednostavno i bez problema;

  mijenja odabranu količinu odabranog proizvoda;
  mijenja unijete podatke (npr. za isporuku proizvoda, za plaćanje itd.);
  mijenja odabrani način plaćanja i;
  pregledava i odobrava pojedinačne izmjene narudžbe;

  pri svakom koraku kupnje kupac ima mogućnost napraviti korak unatrag (npr. kliknite gumb “Natrag” u pregledniku, kliknite novi okvir padajućeg izbornika koji se otvara klikom na simbol tri vodoravne crte u gornjem lijevom kutu trgovine klikne na logo tvrtke itd.).

  Cijene proizvoda

  Sve navedene cijene proizvoda vrijede u trenutku naručivanja i vrijede do donošenja novog cjenika ili pojedinačnog ažuriranja cijena proizvoda koje se nalaze u ponudi proizvoda internetske trgovine. Ponuda proizvoda vrijedi sve dok su proizvodi prodajnog programa na zalihama ili u ponudi.

  Sve cijene u internetskoj trgovini su prodajne cijene proizvoda i kao takve navedene su u eurima i uključuju PDV.

  Cijene proizvoda vrijede do isteka zaliha.

  Cijene u internetskoj trgovini su prodajne cijene proizvoda koje ne uključuju troškove dostave, koje se prikazuju i uzimaju u obzir kada korisnik na kraju kupnje odabere način dostave, pri čemu je pri odabiru pojedinačne metode to dodatno navedeno u odjeljak “Dostava” ovih Općih uvjeta poslovanja.

  U slučaju popusta i drugih promocija koje utječu na konačnu cijenu pojedinog proizvoda, one će se uvijek objavljivati ​​na način koji će omogućiti korisniku da razlikuje cijenu prije i poslije sniženja, s izuzetkom bilo kakvih promotivnih kodova ili kodovi za popust, koji se uvijek naplaćuju. unos u odgovarajućem koraku dovršetka kupnje.

  Jedinična cijena za pojedini proizvod nije navedena ako je to jedinična cijena objavljene prodajne cijene proizvoda ili kada to na drugi način ne bi pomoglo u usporedbi cijena, ili kada se različiti proizvodi prodaju u istom pakiranju, a sve proizlazi od same prirode ili namjene proizvoda.

  Načini plaćanja

  Mrežne trgovine mogu se kupiti na sljedeće načine:

  – PayPal,
  – VALÚ Moneta,
  – plaćanje kreditnom karticom navedenom u posljednjem koraku procesa kupnje,
  – prema predračunu (plaćanje se vrši putem UPN / SEPA),
  – pri sažetku putem “ručno” dovršenog UPN / SEPA naloga (prijenos) iznos se mora uplatiti na bankovni račun tvrtke. ID broj naloga mora se unijeti kao referenca. tvrtka neće primiti uplatu u roku od 3 dana, narudžba će se automatski otkazati.

  Pružatelj zadržava pravo naručiti veću količinu proizvoda ili. prilikom naručivanja proizvoda u vrijednosti većoj od 100,00 EUR odbija način plaćanja nakon preuzimanja i predlaže druge moguće načine plaćanja, čak i ako je kupac već dao narudžbu.

  Nakon što primi uplatu na temelju pisanih načina plaćanja, tvrtka će u najkraćem mogućem roku predati narudžbu partnerima za dostavu, kako je navedeno u odjeljku “Dostava” ovih Općih uvjeta poslovanja.

  Prilikom kupnje proizvoda tvrtka prosljeđuje račun kupcu u obliku .pdf dokumenta na njegov elektronički račun. Na računu je navedena navedena cijena zajedno sa svim ostalim troškovima povezanim s kupnjom.

  Kupac je dužan provjeriti točnost dostavljenih podataka prije slanja narudžbe. Društvo ne uzima u obzir kasnije prigovore u vezi ispravnosti izdanih računa.

  Dostava

  Tvrtka surađuje s raznim partnerima za dostavu koje bira po vlastitom nahođenju.

  Tvrtka i njeni partneri u isporuci isporučuju proizvode na području Republike Slovenije i unutar Europske unije.

  Također je moguće osobno preuzimanje na lokacijama Ariessa d.o.o. Ljubljanska cesta 6, 3000 Celje u redovnom radnom vremenu odn na unaprijed dogovorenom mjestu preuzimanja, uz avansno plaćanje po predračunu ili neposrednim plaćanjem putem internetske trgovine. Plaćanje proizvoda nije moguće u sjedištu tvrtke.

  Procijenjeno vrijeme isporuke

  Radno vrijeme isporuke partnera obično je između 08:00 i 20:00 (od ponedjeljka do petka) ili 08: 00-14: 00 (subota).

  Predviđeno vrijeme isporuke obično je 3-5 radnih dana, a smatra se da je rok isporuke od trenutka kada tvrtka preda proizvod dostavnoj službi izvan njegovog utjecaja.

  Vrijeme isporuke može se produžiti tijekom praznika i vikendom.

  Slijedom toga, tvrtka zadržava pravo produljiti procijenjeno vrijeme isporuke za 48 sati i nije odgovorna za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati kupcu ili trećoj strani jer je dobavljač premašio očekivano vrijeme isporuke ili zbog drugih okolnosti koje također leže izvan društva pod utjecajem društva (npr. prirodne katastrofe).

  Cijena dostave

  Cijena dostave na sva mjesta u Republici Sloveniji izračunava se prema dolje navedenom cjeniku, osim u slučajevima kada ukupni iznos cijele narudžbe dosegne ili premaši iznos od 80 EUR, u tom slučaju poštarina je besplatna ako su artikli besplatni nalaze se u istom skladištu i dio su jednog paketa. Ako se artikli ne mogu poslati u jednom paketu zbog svoje veličine i težine, a također i ako se artikli koji su dio jedne narudžbe isporučuju s različitih lokacija (različitih skladišta), u oba slučaja radi se o složenoj narudžbi, samo s besplatnom poštarinom za najteži od paketa, a za ostale se poštarina naplaćuje prema navedenom cjeniku.

  Dostava se vrši putem dostavnih službi tvrtke DSV Transport d.o.o. i GLS d.o.o. prema poštanskoj klasi određenoj težinom proizvoda:

  Cjenik (iznosi su navedeni neto)

  GLS dostavna služba

  Do 2 kg = 2,45 €

  Do 5 kg = 2,99 €

  Do 10 kg = 3,70 €

  Do 15 kg = 4,40 €

  Do 20 kg = 5,00 €

  Do 30 kg = 5,50 €

  Do 40 kg = 6,40 €

  DSV dostavna služba

  Do 60 kg = 10 €

  Do 80 kg = 15 €

  Do 100 kg = 17 €

  Do 140 kg = 21 €

  Družba ob nakupu izdelkov kupcu posreduje račun v obliki .pdf dokumenta na njegov elektronski račun. Na računu je navedena razčlenjena cena skupaj z vsemi morebitnimi drugimi stroški, ki so povezani z nakupom.

  Kupec je dolžan preveriti pravilnost oddanih podatkov pred oddajo naročila. Družba ne upošteva kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov.

   

  Dostava

  Družba sodeluje z različnimi partnerji za dostavo, ki jih izbira po lastni presoji.

  Družba in njeni partnerji za dostavo izdelke dostavlja na območju Republike Slovenije in znotraj Evropske Unije.

   

  Prav tako je možen osebni prevzem na lokacijah družbe Ariessa d.o.o. Ljubljanska cesta 6, 3000 Celje znotraj rednega delovnega časa oz. na vnaprej dogovorjenem prevzemnem mestu, ob vnaprejšnjem plačilu po predračunu ali s takojšnim plačilom preko spletne trgovine. Na sedežu družbe plačilo izdelkov ni možno.

   

  Predviden rok dostave

   

  Ure, ko partnerji za dostavo vršijo dostave so praviloma med 08:00 in 20:00 (od ponedeljka do petka) oziroma 08:00-14:00 (v soboto).

  Predviden rok dostave običajno znaša 3-5 delovnih dni, pri čemer velja, da je rok dostave od trenutka, ko družba izdelek preda službi za dostavo, izven njenega vpliva.

  V času praznikov in med vikendi se dostavni čas lahko podaljša. 

  Družba si posledično pridržuje pravico, da predviden rok dostave podaljšati za 48 ur in ne odgovarja za škodo, ki bi kupcu oziroma tretji osebi morda nastala, ker je partner za dostavo prekoračil predviden rok dostave, oziroma zaradi nastopa drugih okoliščin, ki prav tako ležijo izven vpliva družba (npr. naravne nesreče).

  Cena dostave

   

  Cena dostave v vse kraje znotraj Republike Slovenije se obračunaju po spodnjem ceniku, razen v primerih, kadar skupni znesek celotnega naročila dosega oziroma presega znesek 80 EUR, pri čemer je v takih primerih poštnina brezplačna, v kolikor so artikli v istem skladišču in del enega paketa. Če artiklov zaradi velikosti in teže ni mogoče odposlati kot en paket, ter prav tako, če se artikli, ki so del enega naročila pošiljajo iz različnih lokacij (različna skladišča), gre v obeh primerih za sestavljeno naročilo, pri čemer se brezplačna poštnina upošteva le pri najtežjem izmed paketov, za preostale pa se poštnina zaračuna po navedenem ceniku.

  Dostava poteka preko dostavnih služb DSV Transport d.o.o. in GLS d.o.o. in sicer glede na poštni razred, ki se ga določi po teži izdelka:

  Cenik (zneski so navedeni neto)

   

  Dostavna služba GLS

  Do 2 KG = 2,45 €

  Do 5 KG = 2,99 €

  Do 10 KG = 3,70 €

  Do 15 KG = 4,40 €

  Do 20 KG = 5,00 €

  Do 30 KG = 5,50 €

  Do 40 KG = 6,40 €

  Dostavna služba DSV

  Do 60 KG = 10 €

  Do 80 KG = 15 €

  Do 100 KG = 17 €

  Do 140 KG = 21 €

  • Novi proizvodi: Oznaka “Novi” označava proizvod koji još nije bio dostupan za kupnju prije nego što je stavljen među ponuđene proizvode internetske trgovine. Proizvod će imati takvu oznaku najmanje 14 dana, a najviše 2 mjeseca.
   • Popusti: oznaka “Popust” ili “Promocija” ili prekrižena cijena označavaju proizvod koji ima cijenu značajno sniženu u odnosu na cijenu koju je proizvod imao prije primanja ove oznake. Postotak ili iznos smanjenja naveden je uz proizvod (tj. Prikazani postotak ili posebna cijena prekrižena po inače redovnoj cijeni). Proizvodi se smanjuju nasumičnim brojem dana, budući da se sniženja redovito ažuriraju prema trenutnom stanju zaliha i zabilježenoj količini potražnje. U pojedinačnim slučajevima može se dogoditi da zbog prodaje proizvoda po posebnim cijenama oni više nisu na zalihama te su stoga dostupni za narudžbu, a u najkraćem mogućem roku uklonit ćemo oznaku “Popust” ili “Promocija” i atribut oznaku “Trenutno nema na zalihama”.
   • Rasprodane stavke: “Trenutno nema na skladištu” ili “Trenutno nije dostupno” može biti proizvod koji trenutno nije na zalihi u internetskoj trgovini i neće biti dostupan od dobavljača u roku predviđenom za isporuku proizvoda u pitanje. proizvod.
   Ocjene i mišljenja proizvoda: sa zvjezdicama ili brojkama tvrtka objavljuje recenzije proizvoda koje povremeno pribavi sama ili uz pomoć partnera (npr. Putem anketa o korisnicima) na svim povezanim web stranicama i srodnim društvenim mrežama, kao i putem drugih elektroničkih kanala.
  • Kada nije moguće odustati od ugovora?

   Sukladno članku 43.c Zakona o zaštiti potrošača, odustajanje od ugovora nije uvijek moguće za određene oblike robe (npr. Kupnja robe / usluga gdje je potrošač izričito zatražio posjet tvrtki kod kuće zbog hitnih popravaka ili održavanja, itd.).

   Svaki kupac (ovo se odnosi samo na fizičke osobe) koji proizvod nabavi za svrhe izvan svoje unosne djelatnosti ima pravo obavijestiti tvrtku u roku od 15 dana od primitka proizvoda da odustaje od ugovora (narudžbe), bez navođenja razloga .

   Navedeni rok od 15 dana počinje teći od dana kada kupac stekne pravo posjedovanja robe (npr. Preuzima paket od dostavljača, ovlaštena osoba preuzima paket u njegovo ime itd.).

   Kupac može obavijestiti tvrtku o svojoj želji da odustane od ugovora u propisanom roku slanjem ispunjenog obrasca predviđenog Zakonom o zaštiti potrošača i dostupnog kupcu na ovoj poveznici, ili slanjem nedvosmislene izjave u kojoj se jasno navodi da odustaje iz ugovora i predmetne narudžbe ili proizvoda na:

   e -adresa tvrtke:

   shop@ariessa.com

   fizička adresa tvrtke:

   ARIESSA, trgovina i usluge, d.o.o.
   Ljubljanska cesta 6
   3000 Celje

   Kupac može koristiti i sljedeći uzorak kao obrazac za odustajanje kopiranjem ili kopiranjem na list papira i slanjem na adresu tvrtke (ili kopiranjem u e-poštu i slanjem na gornju adresu e-pošte) , prije nego što ispunite polja označena sa *:

   ARIESSA, trgovina i usluge, d.o.o.
   Ljubljanska cesta 6
   3000 Celje

    

   Obavještavam vas da odustajem od ugovora o prodaji sljedeće robe: * (navedite proizvode koje ste kupili).

   Roba je naručena: *, a primljena: b *

   Ime kupca: *

   Adresa kupca: *

   Potpis kupca: * (samo ako je obrazac poslan na papiru)

   Datum: *

   Smatra se da je obavijest o odustajanju poslana na vrijeme, ako ju je kupac poslao tvrtki u roku od 30 dana od drugog ili trećeg stavka ovog poglavlja. U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, teret dokazivanja u vezi s ostvarivanjem prava na odustajanje od ugovora snosi kupac.

   Vraćanje primljenih proizvoda tvrtki u gore navedenom roku odustajanja smatra se i obavijestom o odustajanju od ugovora (u ovom slučaju nije potrebna posebna poruka ili obrazac).

   U slučaju odustajanja od ugovora, kupac mora uvijek vratiti primljene proizvode. Jedini trošak koji kupac snosi u vezi s odustajanjem od ugovora je posljedično trošak povrata proizvoda, koji se u slučaju dostave naplaćuje prema cjeniku dostavne službe koju je odabrao kupac.

   Vraćanje proizvoda u slučaju odustajanja od ugovora

   U slučaju odustajanja od ugovora, kupac mora uvijek vratiti primljene proizvode.

   Proizvodi se moraju vratiti tvrtki najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je potrošač tvrtki poslao poruku o odustajanju od ugovora.

   Kupac to čini slanjem proizvoda:

   poštom na fizičku adresu tvrtke:

   ARIESSA, trgovina i usluge, d.o.o.
   Ljubljanska cesta 6
   3000 Celje

   Jedini trošak koji kupac snosi u vezi s odustajanjem od ugovora je posljedično trošak povrata proizvoda, koji se u slučaju dostave naplaćuje prema cjeniku dostavne službe koju je odabrao kupac.

   Troškove povrata robe koja se zbog svoje prirode ne može vratiti poštom snosi tvrtka.

   Kupac mora vratiti proizvod tvrtki u neoštećenom stanju i u istoj količini, osim ako je proizvod uništen, oštećen, izgubljen ili se njegova količina smanjila bez krivnje kupca.

   Tvrtka neće razmatrati povrat proizvoda čija je ambalaža ili sigurnosni pečat otvoren, a proizvod spada u kategoriju zapečaćenih proizvoda koji nisu prikladni za povratak zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga ili proizvoda koji su kvarljivi ili im je brzo istekao rok trajanja (npr. Hrana proizvodi i namirnice).

   Kupac proizvoda ne smije ih neometano koristiti do odustajanja od ugovora. Kupac može pregledati i testirati proizvode u mjeri u kojoj je to potrebno kako bi se utvrdilo stvarno stanje proizvoda. Kupac je odgovoran za smanjenje vrijednosti robe ako je smanjenje posljedica ponašanja koje nije nužno potrebno za utvrđivanje prirode, svojstava i performansi proizvoda.

   Tvrtka ne prihvaća otkupne pošiljke.

   Povrat uplata kupcu u slučaju odustajanja od ugovora

   Ako se tvrtka složi da kupac ima pravo odustati od ugovora, povrat plaćanja bit će izvršen uključujući troškove dostave, osim dodatnih troškova dostave u slučajevima kada je kupac odabrao obrazac za isporuku koji nije najpristupačniji standardni oblik isporuka (npr. ekspresna dostava), izvršena što je prije moguće, ali najkasnije u roku od 14 dana od primitka obavijesti o odustajanju od ugovora iz poglavlja “Povlačenje” ovih Općih uvjeta.

   U slučajevima kada se tvrtka ne slaže da je odustajanje kupca od ugovora opravdano, obavijestit će kupca u roku od 5 dana od primitka obavijesti o odustajanju, a kupac ima pravo pokrenuti žalbeni postupak kao što je navedeno u odjeljak „Prinudno stvaran

  • pogreške i pritužbe ”ovih Općih uvjeta.

   Tvrtka vraća primljena plaćanja kupcu istim sredstvom plaćanja koje je kupac koristio za kupnju u internetskoj trgovini (obično uplatom na korisnikov transakcijski račun), osim ako je kupac izričito zatražio korištenje drugog načina plaćanja a kupac ne snosi dodatne troškove.

   Po raskidu ugovora u kojem je korišten vaučer, kod za popust ili promotivni kôd, ti se promotivni artikli smatraju kao da je na naručeni proizvod postojao važeći popust u iznosu promotivnog artikla, a korišteni promotivni artikli se ne vraćaju u kupac. Kupcu se uvijek vraća samo stvarno plaćeni iznos kupnje. Po odustajanju od ugovora, darovni bon smatra se sredstvom plaćanja i vraća se korisniku u obliku novog darovnog bona, a uplaćeni iznos se prenosi ili na drugi način vraća kupcu.

   Ako kupac odluči odustati od ugovora za proizvode koji čine komplet, može zatražiti zamjenu za isti komplet ili povrat novca za cijeli komplet. Kupac može zamijeniti proizvod iz seta, u slučaju materijalne greške ili oštećenja proizvoda, ali ne može zahtijevati povrat kupoprodajne cijene (ali povrat se vrši samo u kontekstu cijelog seta). U slučaju preuzimanja jamstva za proizvod, vrijedi jamstveni rok proizvođača.

   U iznimnim slučajevima, tvrtka također može ponuditi kupcu kupnju proizvoda uz odgovarajuću naknadu, koju tvrtka utvrđuje zapisnikom po povratku. Otkup smanjene vrijednosti uzima se u obzir nakon potvrde kupca e-poštom. Kupac koristi navedeni otkup isključivo prilikom naručivanja drugog proizvoda iste ili veće vrijednosti (kredita) iz ponude proizvoda na internetskoj trgovini tvrtke.

   Pravo na povrat kupoprodajne cijene u slučaju jamstvenog zahtjeva i činjeničnih pogrešaka detaljnije je regulirano odredbama važećeg Zakona o zaštiti potrošača.

   Stvarni nedostaci u proizvodu

   Proizvod ima materijalnu grešku ako nema:

   svojstva potrebna za njegovu normalnu uporabu;
   svojstva potrebna za određenu uporabu za koju ga kupac kupuje, ali koja su bila poznata prodavatelju ili su mu trebala biti poznata;
   osobine i kvalitete koje su izričito ili prešutno dogovorene ili propisane;
   ako je prodavatelj kupcu dao proizvod koji ne odgovara uzorku ili modelu.

   Kupac može tvrditi materijalni nedostatak u kupljenom proizvodu pri kupnji bilo kojeg proizvoda internetske trgovine ako, na primjer, proizvod ne radi, ako nema svojstva koja bi trebao imati ili ako nije u skladu s ponudom objavljeno na web stranici. trade.

   Kada kupac utvrdi materijalnu grešku u proizvodu, može birati između četiri prava navedena u Zakonu o zaštiti potrošača i može zatražiti:

   ispravak pogreške
   zamjena proizvoda novim besprijekornim proizvodom,
   povrat dijela uplaćenog iznosa razmjerno grešci,
   povrat uplaćenog iznosa.

   Kupac može ostvariti svoja prava koja proizlaze iz materijalne greške ako obavijesti tvrtku o nedostatku u roku od dva mjeseca od dana kada je nedostatak otkriven.

   Tvrtka ne odgovara za materijalne nedostatke u robi koji se pojave nakon dvije godine od isporuke stvari.

   Ako je predmet ugovora između tvrtke i kupca rabljena stvar, tvrtka ne odgovara za materijalne nedostatke u robi koji se jave nakon što je prošlo godinu dana od isporuke stvari.

   Smatra se da je nedostatak u stvarima postojao u vrijeme izručenja ako se pojavi u roku od šest mjeseci od izručenja.

   Provođenje činjeničnih pogrešaka i pritužbi

    

   Kupac može tvrditi materijalnu grešku u odnosu na proizvod sa tvrtkom:

   e -adresa tvrtke:

   shop@ariessa.com

   fizička adresa tvrtke:

   ARIESSA, trgovina i usluge, d.o.o.
   Ljubljanska cesta 6
   3000 Celje

   šalje poruku u kojoj se navodi koji je proizvod kupio od tvrtke i kada, te koju je materijalnu grešku otkrio, a preporučuje se da poruka sadrži i račun koji mu je tvrtka izdala u vezi s kupnjom predmetnog proizvoda ili drugim dokaze koji dokazuju da je proizvod kupljen od tvrtke (npr. e-mail koji sadrži potvrdu narudžbe). Preporučuje se da poruka sadrži i slikovni materijal, video zapis ili drugi materijal koji objašnjava navodnu materijalnu grešku. Ako je potrebno, od vas ćemo zatražiti mogućnost pregleda proizvoda s materijalnom greškom (npr. Organiziranjem slanja ili primanja proizvoda na pregled o našem trošku).

   Kupac može i osobno obavijestiti tvrtku o postojanju materijalne greške, au tom će slučaju tvrtka izdati potvrdu o tome.

   Kad tvrtka primi poruku kupca o postojanju materijalnog nedostatka (prigovor) i ako se tvrtka složi s postojanjem značajne pogreške, tvrtka će udovoljiti zahtjevu predloženog kupca (uklanjanje pogreške, zamjena proizvoda, vraćanje razmjerne otkupna cijena, povrat) u roku od osam dana od primitka zahtjeva za provođenje materijalnog nedostatka (žalbe), pri čemu će tvrtka, u svim slučajevima kada bi za utvrđeni zahtjev kupca bilo potrebno duže vrijeme za izvršenje (npr. duže vrijeme za popravak) , kupac unutar opisa

  • osam dana i složio se s tim na putu dalje.

   Čak i ako se tvrtka ne slaže s navodnim postojanjem značajne pogreške, tvrtka će također odgovoriti kupcu u roku od osam dana.

   Ako kupac u navedenom roku ne dobije odgovor od tvrtke, može podnijeti zahtjev Tržišnoj inspekciji Republike Slovenije, Dunajska cesta 160 1000 Ljubljana, T: 01 280 87 00, e-mail: gp. tirs@gov.si.

   Tvrtka također ima uspostavljen sustav za rješavanje drugih pritužbi u vezi s proizvodima ili kupnjama u internetskoj trgovini. Što se tiče moguće pritužbe, korisnik ili kupac se mogu obratiti tvrtki putem:

   e-mail adresu tvrtke

   shop@ariessa.com

   Tvrtka će potvrditi primitak prigovora u roku od pet radnih dana i obavijestiti korisnika ili kupca o napretku žalbenog postupka u roku od daljnjih osam dana. Tvrtka će se potruditi riješiti sve sporove mirnim putem. Ako se ne postigne sporazumno rješenje spora, stvarno nadležan sud u Ljubljani bit će isključivo mjesno nadležan za rješavanje svih sporova između tvrtke i korisnika ili kupca.

   Slovenski opći i procesni zakon primjenjuje se na ove Opće uvjete poslovanja i na sve sporove između tvrtke i korisnika ili kupca.

   Mjerodavne odredbe Obligacijskog zakona, Zakona o elektroničkom poslovanju, Zakona o zaštiti osobnih podataka i Zakona o zaštiti potrošača primjenjuju se mutatis mutandis na sve odnose i na prava i obveze koji nisu regulirani ovim Općim uvjetima.

   Jamstvo za nesmetan rad određenih proizvoda

   U Sloveniji je, osim dvogodišnjeg jamstva sukladnosti, za određene vrste robe propisano i određeno jednogodišnje jamstvo za besprijekoran rad, koje mora izdati proizvođač robe za takozvanu “tehničku robu”. Popis robe za koju proizvođač mora izdati jednogodišnje jamstvo nalazi se u

   Proizvodi objavljeni na internetskoj trgovini imaju jamstvo ako je to izričito navedeno u jamstvenom listu ili na računu dostavljenom kupcu istovremeno s proizvodom.

   Osim jamstvenog lista, za proizvode koji imaju jamstvo tvrtka će kupcu dostaviti upute za montažu i uporabu, kao i popis ovlaštenih servisa.

   U slučaju proizvoda s jamstvom, proizvođač će kupcu omogućiti besplatno otklanjanje nedostataka tijekom jamstvenog roka navedenog u jamstvenom listu, u okviru ovlaštenog servisa s kojim ima ugovor o isporuci rezervnih dijelova, najkasnije do 45 dana otklanjanja kvara, u protivnom će kupca zamijeniti isti novi i besprijekoran proizvod.

   Osim toga, za proizvode s jamstvom proizvođač će potrošaču pružiti mogućnost popravka, održavanja robe, rezervnih dijelova i priključaka (uz plaćanje) najmanje tri godine nakon isteka jamstvenog roka, pod uvjetom da to padne pod uvjetima jamstva.

   Pitanja o tome koja roba ima jamstvo i kako kupac može zatražiti jamstvo mogu se postaviti tvrtki slanjem poruke na e -adresu tvrtke: shop@ariessa.com

    

   Postupak ostvarivanja jamstvenih prava

   Kupac mora, u jamstvenom roku i pod jamstvenim uvjetima, zatražiti pismeni zahtjev od jamca (proizvođača) ili ovlaštenog servisnog centra za otklanjanje nedostataka, dajući proizvod, kao i jamstveni i servisni list i kopiju računa.

   Kupcu se ne naplaćuju nikakvi troškovi u vezi s otklanjanjem nedostataka ili zamjenom proizvoda.

   Zbog bržeg i učinkovitijeg upravljanja jamstvom, kupac može poslati proizvod izravno u najbliži ovlašteni servisni centar, u protivnom može poslati pisani zahtjev s detaljnim opisom nedostatka i robe tvrtki, bilo na

   e -adresa tvrtke:

   shop@ariessa.com, ali

   fizička adresa tvrtke:

   ARIESSA, trgovina i usluge, d.o.o.
   Ljubljanska cesta 6
   3000 Celje

   Tvrtka će odgovoriti na jamstveni zahtjev kupca u roku od 8 radnih dana.

   Ako tvrtka utvrdi da je kvar u proizvodu nastao zbog nepropisnog ponašanja kupca, što dokazuje da je jamstveni zahtjev neopravdan, vratit će proizvod na njegov trošak uz pismenu obavijest.

    

   Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova

    

   U skladu s propisima, tvrtka ne priznaje niti jednog pružatelja izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova nadležnim za rješavanje potrošačkih sporova koje bi kupac mogao pokrenuti u skladu sa Zakonom o izvanparničnom rješavanju potrošačkih sporova u vezi s proizvodima kupljeno u internetskoj trgovini.

    

   Tvrtka nudi internetsku trgovinu na području Republike Slovenije, odnosno unutar Europskog gospodarskog prostora, te posljedično na svojoj web stranici objavljuje elektroničku vezu do internetske platforme za rješavanje potrošačkih sporova (SRPS). Platforma je dostupna potrošačima na ovoj poveznici:

   https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

   Autorska prava i vlasništvo nad intelektualnim vlasništvom

   Povezani softver i sadržaj internetske trgovine, uključujući sve tekstove

  • , grafike, logotipi, gumbi, slike, zvučni zapisi i računalni programi isključivo su vlasništvo tvrtke ili njenih partnera.

   Autorsko pravo štiti i sve baze podataka (koje uključuju njihov odabir, aranžman i sastav) kojima se može pristupiti u internetskoj trgovini.

   Strogo je zabranjeno svako neovlašteno umnožavanje, izmjena, distribucija, preuzimanje, ponovno objavljivanje, prikaz ili izvođenje softvera ili sadržaja na internetskoj trgovini.

   Dopuštena uporaba

   Mrežna trgovina ne smije se koristiti osim u sljedeće privatne i nekomercijalne svrhe: (i) pregledavanje internetske trgovine; (ii) interakciju s gumbima, obrascima za kontakt i drugim aspektima internetske trgovine radi kupnje, (iii) dijeljenje i objavljivanje veze na internetsku trgovinu.

   Strogo je zabranjeno korištenje automatiziranih sustava ili softvera za izvlačenje podataka iz internetske trgovine web stranice u komercijalne svrhe (“struganje zaslona”).

  Obvezne informacije koje tvrtka pruža korisnicima kao pružatelju usluga informacijskog društva

  Tvrtka omogućuje lak, izravan i jednostavan pristup podacima o svojoj tvrtki i sjedištu, na valjanoj e-mail adresi za brzu i učinkovitu komunikaciju, te svom registracijskom broju, podacima o upisu u registar s registrom i matičnim brojem i činjenicu da je tvrtka obveznik plaćanja poreza na dodanu vrijednost, na dnu internetske trgovine ili na početku ovih Općih uvjeta poslovanja. Danom stupanja na snagu ovih Općih uvjeta, trgovačko društvo ne treba posebne dozvole za obavljanje svoje djelatnosti te ne obavlja reguliranu profesiju i nije član takvih komora.

  Obvezne informacije koje tvrtka daje potrošačima prije kupnje proizvoda na daljinu:

  glavne karakteristike robe ili usluga u mjeri primjerenoj mediju i robi ili uslugama (

  uključujući sve usluge nakon prodaje): uvijek se prikazuju u pisanom obliku i grafički pored opisa svakog relevantnog proizvoda, koji korisnik pregledava krećući se internetskom trgovinom, pri čemu se sve slike proizvoda smatraju simboličnim,

  podatke o tvrtki, sjedištu tvrtke i telefonski broj tvrtke, ako su dostupni: navedeni su na početku ovih Općih uvjeta ili na dnu internetske trgovine,

  • informacije o konačnoj cijeni robe ili usluga, uključujući poreze, ili načinu izračuna cijene ako se zbog prirode robe ili usluge ne mogu unaprijed izračunati: pojavljuju se pored svakog opisa proizvoda i dodaju košarica “, gdje je način izračunavanja cijene ili valjanosti ovih podataka detaljnije definiran u poglavlju” Cijene proizvoda “ovih Općih uvjeta,
  • sve dodatne troškove prijevoza, dostave ili otpreme ili upozorenje da takvi troškovi mogu nastati ako se ne mogu unaprijed izračunati: navedeni su na podstranici košarice kojoj korisnik pristupa klikom na gumb “Dodaj u košaricu” definiran u odjeljku “Dostava” ovih Općih uvjeta,
  • uvjeti plaćanja i uvjeti isporuke i izvršenja usluge, rok isporuke robe ili izvršenje usluge: navedeni su na podstranici košarice kojoj korisnik pristupa klikom na gumb “Dodaj u košaricu” ili u poglavlja “Dostava” i “Načini plaćanja” ovih Općih uvjeta,
  • žalbenog postupka tvrtke: navedeni su u odjeljku “Provođenje činjeničnih pogrešaka i pritužbi” ovih Općih uvjeta,
  • informacije o odgovornosti za materijalne nedostatke: navedene su u odjeljku “Materijalne greške na proizvodu” ovih Općih uvjeta,
  • mogućnosti i uvjete postprodajnih usluga i dobrovoljno jamstvo / trajanje ugovora, gdje je primjenjivo, te uvjete za odustajanje od ugovora sklopljenog na neodređeno vrijeme ili ugovora s automatskom obnovom / funkcionalnošću, uključujući primjenjive mjere za tehničku zaštitu digitalnog sadržaja / kompatibilnost digitalnog sadržaja s hardverom i softverom s kojima je tvrtka upoznata ili bi trebala biti upoznata: spominju se u poglavlju “Jamstvo za besprijekoran rad određenih proizvoda ili na svakoj pojedinačnoj jamstvenoj kartici.

  Ostali podaci koje tvrtka daje potrošačima prije kupnje u vezi s:

  • adresa na kojoj tvrtka zapravo posluje, telefonski brojevi, brojevi faksa i adrese e-pošte tvrtke, gdje su dostupni, i, prema potrebi, naziv i sjedište tvrtke u čije ime djeluje i na koju potrošač može uputiti svoju žalbu: na dnu internetske trgovine ili na početku ovih Općih uvjeta poslovanja,
  • uvjete, rokove i postupke za ostvarivanje prava na odustajanje od ugovora u skladu s člancima 43.č i b43.d Zakona o zaštiti potrošača, zajedno s obrascem za odustajanje od ugovora iz petog stavka članka b43.d od isti Zakon: navedeni su u poglavlju »Odustanak od ugovora« ovih Općih uvjeta,
  • naznake da potrošač snosi troškove vraćanja robe u slučaju odustajanja od ugovora, ako je potrebno: navedene su u odjeljku “Vraćanje proizvoda u slučaju odustajanja od ugovora” ovih Općih uvjeta,
  • troškove vraćanja robe ako se zbog svoje prirode ne mogu vratiti poštom u slučaju ugovora na daljinu: navedeni su u poglavlju “Vraćanje proizvoda u slučaju odustajanja od ugovora” ovih Općih uvjeta ,
  • troškove koje potrošač mora platiti tvrtki u skladu s prvim stavkom članka a43.e Zakona o zaštiti potrošača, ako odustane od ugovora nakon podnošenja zahtjeva u skladu sa sedmim stavkom 43.c ili trećim stavkom a43.č ovoga Zakona: navedeni su u odjeljku “Vraćanje proizvoda u slučaju odustajanja od ugovora” ovih Općih uvjeta,
  • nepostojanje prava na odustajanje od ugovora ako potrošač nema pravo na odustanak u skladu s petim stavkom članka 43.č Zakona o zaštiti potrošača, ili po potrebi o okolnostima u kojima potrošač gubi pravo na odustajanje od ugovora: ugovori “ovih Općih uvjeta,
  • mogućnosti vansudskog rješavanja sporova i druga pravna sredstva primjenjiva na tvrtke

  • , i njihova dostupnost: navedeni su u poglavlju “Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova” ovih Općih uvjeta,
   adresa sjedišta poduzeća, ako se razlikuje od adrese navedene u prethodnoj točki, i, prema potrebi, adresa tvrtke u čije ime djeluje i na koju se potrošač može obratiti prigovoru / troškovima. ponašanja i pristupa bilo kojim kodeksima ponašanja / minimalnom trajanju obveza potrošača prema ugovoru / postojanju depozita ili drugih financijskih jamstava te uvjetima koje potrošač mora platiti ili pružiti na zahtjev tvrtke: nisu posebno navedeni korisnika na proizvodima ili aktivnostima internetske trgovine.

  Vklopi razum zahtevaj račun

  Družba mora za dobavo blaga ali storitev izdati račun in ga izročiti kupcu.

    

  Začetek veljavnosti teh Splošnih pogojev

  Te Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo od 6. 10. 2021 dalje.

  ARIESSA, trgovina in storitve, d.o.o.