Pogoji poslovanja

  V povezavi z obiskano spletno trgovino https://ariessa.si/ in nakupom izdelkov na njej veljajo naslednji spošni pogoji poslovanja:

  Ponudnica spletne trgovine oziroma prodajalka

  ARIESSA, trgovina in storitve, d.o.o.
  Ljubljanska cesta 6

  3000 Celje
  Matična številka: 1828789000
  Davčna številka: SI 85257397

  Email:

  Družba ARIESSA, trgovina in storitve, d.o.o. je bila ustanovljena kot družba z omejeno odgovornostjo in vpisana v sodni register s sklepom Okrožnega sodišča v Celju – Srg 621/2003 dne 22. 5. 2003. Družba ima vplačan osnovni kapital v višini 8.763,00 EUR. Družba je zavezana k plačilu davka na dodano vrednost (DDV).

   

  SPLOŠNI POGOJI

  Vklopi razum zahtevaj račun

  Družba mora za dobavo blaga ali storitev izdati račun in ga izročiti kupcu.

    

  Začetek veljavnosti teh Splošnih pogojev

  Te Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo od 19. 4. 2023 dalje.

  ARIESSA, trgovina in storitve, d.o.o.